Tehnički pregled, osiguranje, registracija vozila bez odlaska u MUP, registracija vozila na rate, Voždovac, Beograd

Tehnički pregled, osiguranje, registracija vozila bez odlaska u MUP, registracija vozila na rate, Voždovac, Beograd

O registracionoj nalepnici

Registraciona nalepnica

Ovlašćeni smo od strane MUP-a Republike Srbije za izdavanje registracionih nalepnica direktno na tehničkom pregledu.

* Ko može dobiti registracionu nalepnicu - produžiti registraciju vozila kod nas?

  • FIZIČKA LICA
  • PRAVNA LICA (privredna društva-„d.o.o.“)

* Ko ne može dobiti registracionu nalepnicu kod nas?

  • TAXI PREVOZNICI (s obzirom da imaju umanjenje na iznos poreza pri registraciji vozila)
  • INVALIDI (s obzirom da su oslobođeni plaćanja taksi prema Republici Srbiji prilikom registracije vozila)

* U kojim slučajevima fizička i pravna lica ne mogu dobiti registracionu nalepnicu kod nas?

  • Kada je vlasnik vozila (onaj koji se vodi u saobraćajnoj dozvoli) izvršio promenu adrese u ličnoj karti, odnosno promenio adresu sedišta kompanije u APR-u. Tada ste u obavezi da uplatite taksu za novu saobraćajnu dozvolu i zamenite je novom što možete i morate obaviti u bilo kojem Mup-u na teritoriji grada Beograda.
  • Kada se vrši promena vlasništva nad vozilom bilo da ste kupili polovno vozilo ili ste otplatili lizing.
  • Kada se vrši prva registracija vozila.

* Važno je još da napomenemo da je naš sistem za izdavanje registracionih nalepnica potpuno dugačiji od sistema Mup-a tako da mi niti imamo uvid u sistem Mup-a niti smo ovlašćeni da menjamo bilo kakve podatke niti imamo pristup bilo kakvim informacijama druge vrste.

Ovo vam pojašnjavamo najviše zbog toga što se nekada desi da naš sistem prilikom pokušaja izdavanja registracione nalepnice izbaci poruku koja glasi „uputite stranku u najbližu stanicu policije“.

Iz našeg dosadašnjeg iskustva i obzirom da mesečno izdajemo veliki broj registracionih nalepnica najčešći i gotovo jedini razlozi kada kod nas ne možete dobiti registracionu nalepnicu su sledeći:

  • Da imate fiktivnu adresu
  • Da vam MUP nije uručio saobraćajnu dozvolu kroz sistem

Gde se nalazimo

Nalazimo se na veoma atraktivnoj lokaciji - Autoputu Beograd-Niš, smer ka Nišu, na samom isključenju - uključenju na Auto-put kod Dušanovačke pijace u Beogradu (Dušanovac) tako da nas je zaista lako pronaći iz bilo kog dela grada da dolazite.