Tehnički pregled, osiguranje, registracija vozila bez odlaska u MUP, registracija vozila na rate, Voždovac, Beograd

Tehnički pregled, osiguranje, registracija vozila bez odlaska u MUP, registracija vozila na rate, Voždovac, Beograd

Međunarodno ovlašćenje

Međunarodno ovlašćenje

Ovaj dokument možete kupiti kod nas na licu mesta.

Za dobijanje međunarodnog ovlašćenja potrebno je:

  • Obavezno prisustvo vlasnika sa ličnom kartom ili korisnik donosi ovlašćenje od suda ili opštine (sudsko ovlašćenje staro do 12 meseci, opštinsko ovlašćenje staro do 6 meseci), da se tim vozilom može upravljati u inostranstvu.
  • Obavezno prisustvo korisnika sa pasošem
  • Saobraćajna dozvola
  • Fotokopija saobraćajne dozvole
  • U slučaju da je vlasnik vozila pravno lice, potrebno je ovlašćenje na memorandumu firme za korisnika, overeno pečatom, kao i potpisom ovlašćenog lica
  • Cena: 1500,00 RSD

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je obavezan dokument za svaki izlazak iz zemlje tuđim vozilom.

Važnost ovog dokumenta od trenutka izdavanja je najviše 12 meseci, a na zahtev vlasnika, može se izdati i na kraći vremenski period.

Ovaj dokument se može izdati samo osobama sa vozačkom dozvolom izdatoj u našoj zemlji.

Gde se nalazimo

Nalazimo se na veoma atraktivnoj lokaciji - Autoputu Beograd-Niš, smer ka Nišu, na samom isključenju - uključenju na Auto-put kod Dušanovačke pijace u Beogradu (Dušanovac) tako da nas je zaista lako pronaći iz bilo kog dela grada da dolazite.